Spiro Drushku

Prof. Dr. Spiro Drushku

   
   Email: spiro.drushku@fshn.edu.al

 Grupi: Teknologjia Kimike
 Adresa:
 Zyra:  Godina A, Kati 1

Departmenti i Kimise Industriale
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Kurset:
  • Lendet e djegshme dhe energjia
  • Kimi Industriale 2
  • Materiale Polimere
  • Teknologji te pastra te lendeve te djegshme