Laura Shabani

Prof. As.Laura Shabani


 Grupi:  Kimi dhe teknologji ushqimore dhe mikrobiologji
 Adresa:
 Zyra:  Godina A, Kati 1

Departmenti i Kimise Industriale 
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Kurset:
Comments